Friidrettgruppen

Styret – 2020

Leiar -  / friidrett@ulvikil.no
Styremedlem - 
Styremedlem - 
Styremedlem -  
Styremedlem - 


Kunngjering Ulvikaleikane 2020

Friidrettsgruppa har i styremøte i mai vedtatt å ikkje gjennomføre Ulvikaleikane i 2020 grunna Covid-19 pandemien. 

Kristofer Frimann Hjeltnes
Leiar friidrettsgruppa

Rull til toppen