Ulvikaleikene 2020

Kunngjering Ulvikaleikane 2020

Friidrettsgruppa har i styremøte i mai vedtatt å ikkje gjennomføre Ulvikaleikane i 2020 grunna Covid-19 pandemien. 

Kristofer Frimann Hjeltnes
Leiar friidrettsgruppa

Rull til toppen