Skigruppen

Styret – 2020

Leiar -  Åsa Granqvist / ski@ulvikil.no
Styremedlem - ​Ørjan Hjeltnes
Styremedlem - 
Styremedlem -  
Styremedlem - 

Familiekveld i ljosløypa kvar torsdag frå 09. Jan: kl. 18.30 – 20.00

PÅMELDING til lokale renn på Drevtjørn

Varm saft, kaffi og vaflar i varmestova, leik og aktivitet etter eige ynskje for liten og stor.
Det vert skiskule for dei minste (5–9 år + vaksne som ynskjer grunnopplæring) frå 10. jan-14. februar på torsdagar frå 18.30-19.30 utanom dei torsdagane det vert karusellrenn. Ansvarlig: Kyrre Kvåle og Asbjørn Børsheim

  • Langrennstrening på Drevtjørn (startar ved snø i løypa):
  • Måndagar (klassisk)               kl. 18.30–19.45 (3. klasse og eldre) Med varm saft!
  • Torsdagar (fri teknikk)           kl. 18.00–19.30 (3. klasse og eldre)
  • Hopptrening i 15-metersbakken på Drevtjørn:
  • Torsdagar                                  kl. 19.00–20.00 (alle aldrar). Her har me ein del utstyr for utlån.

Trenarar langrenn: Haakon Innset, Ørjan Hjeltnes og Åsmund Aarsand

Trenar hopp: Odd Rolland

NB! Kontakt Ørjan, Haakon, Carsten eller Åsmund om det er behov for skyss!

Påmelding kun via link : https://signup.eqtiming.no/?Event=UlvikIL_Ski

 

NB!! Online påmelding  til karusellrenn på Ulvik IL si Facebookgruppeseinast før kl. 17.00 på renndagen, kl. 11.00 for Lagsmeistarskap. Etterpåmelding seinast kl. 18.30 på Drevtjørn. Rennstart 18.45. (20 kr i startpengar for kvart lokalt renn/lagsmeisterskap–langrenn – gjort opp på avlutninga av skisesongen. NB! Ingen nedre eller øvre aldersgrense på lokale renn.)

PS! Me tek med glede imot friviljuge som ynskjer å vera med som funksjonærar og hjelparar under KM helga 09-10. februar. Renna gjev gode inntekter til Ulvik IL, noko som kjem alle medlemmar til gode. Gje ein lyd til Ørjan Hjeltnes eller Haakon Innset.                                   

VELKOMEN   I  LØYPENE   PÅ  DREVTJØRN !

Langrennsutvalet UIL

  • Ulvikaraennet

  • Funksjonærliste

  • Vaffelstekeliste

  • Vaffeloppskrift

Lørdag 08. februar 20 kl. 13.00.

Stilart: Klassisk

Påmelding via minidrett

 Påmeldingsansvarleg er Asbjørn Børsheim mob: 91 10 22 15

Rull til toppen