Skigruppen

Styret – 2020

Leiar -  Åsa Granqvist / ski@ulvikil.no
Styremedlem - Reidar Espelid,  Carsten Hjeltnes, Haakon Innset, Asbjørn Børsheim, Odd Rolland

Familiekveld i ljosløypa kvar torsdag frå 14. Jan: kl. 18.00 – 19.30

Det blir nok ikkje servering i bua sånn som det ser ut nå, men håpar me kan skapa litt skiglede under torsdagane endå. Vel møtt!

PÅMELDING til lokale renn på Drevtjørn

Det vert skiskule/skileik for dei minste frå 14. jan-18. februar på torsdagar frå 18.00-19.30 utanom dei torsdagane det vert karusellrenn. Ansvarlig: Kyrre Kvåle og Åsa Granqvist

  • Langrennstrening på Drevtjørn:
  • Måndagar (klassisk)               kl. 18.30–19.45. Dei som vil ha smurte ski møter kl 18. Skia skal vere reingjorte.
  • Torsdagar (fri teknikk)           kl. 18.00–19.30 
  • Hopptrening i 15-metersbakken på Drevtjørn:
  • Torsdagar                                kl. 19.00–20.00 (alle aldrar). Her har me ein del utstyr for utlån.

Trenarar langrenn: Haakon Innset, Ørjan Hjeltnes og Åsmund Aarsand

Trenar hopp: Odd Rolland

NB! Kontakt Ørjan, Haakon, Carsten eller Åsmund om det er behov for skyss!

Påmelding kun via link : https://signup.eqtiming.no/?Event=UlvikIL_Ski

 NB!! Online påmelding  til karusellrenn på eqtiming seinast før kl. 17.00 på renndagen, kl. 11.00 for Lagsmeistarskap. Etterpåmelding seinast kl. 18.30 på Drevtjørn. Rennstart 18.45. (20 kr i startpengar for kvart lokalt renn/lagsmeisterskap–langrenn – gjort opp på avlutninga av skisesongen. NB! Ingen nedre eller øvre aldersgrense på lokale renn.)                                

VELKOMEN   I  LØYPENE   PÅ  DREVTJØRN !

Langrennsutvalet UIL

  • Ulvikaraennet

  • Funksjonærliste

  • Vaffelstekeliste

  • Vaffeloppskrift

Sundag 7 Frebuar


Ulvikarennet - fri teknikk


Påmelding via minidrett.


Rull til toppen