Skigruppen

Ulvikarennet 2021 er avlyst

Det er no vedteke at Ulvikarennet 2021 er avlyst grunna koronasituasjonen, og svært dårlege snøtilhøve på Drevtjørn.
Me satsar på eit flott arrangement neste vinter!
Mbh Skigruppa Ulvik IL

Styret – 2020

Leiar -  Åsa Granqvist / ski@ulvikil.no
Styremedlem - Reidar Espelid,  Carsten Hjeltnes, Haakon Innset, Asbjørn Børsheim, Odd Rolland

Familiekveld i ljosløypa kvar torsdag frå 14. Jan: kl. 18.00 – 19.30

Det blir nok ikkje servering i bua sånn som det ser ut nå, men håpar me kan skapa litt skiglede under torsdagane endå. Vel møtt!

PÅMELDING til lokale renn på Drevtjørn

Det vert skiskule/skileik for dei minste frå 14. jan-18. februar på torsdagar frå 18.00-19.30 utanom dei torsdagane det vert karusellrenn. Ansvarlig: Kyrre Kvåle og Åsa Granqvist

  • Langrennstrening på Drevtjørn:
  • Måndagar (klassisk)               kl. 18.30–19.45. Dei som vil ha smurte ski møter kl 18. Skia skal vere reingjorte.
  • Torsdagar (fri teknikk)           kl. 18.00–19.30 
  • Hopptrening i 15-metersbakken på Drevtjørn:
  • Torsdagar                                kl. 19.00–20.00 (alle aldrar). Her har me ein del utstyr for utlån.

Trenarar langrenn: Haakon Innset, Ørjan Hjeltnes og Åsmund Aarsand

Trenar hopp: Odd Rolland

NB! Kontakt Ørjan, Haakon, Carsten eller Åsmund om det er behov for skyss!

Påmelding kun via link : https://signup.eqtiming.no/?Event=UlvikIL_Ski

 NB!! Online påmelding  til karusellrenn på eqtiming seinast før kl. 17.00 på renndagen, kl. 11.00 for Lagsmeistarskap. Etterpåmelding seinast kl. 18.30 på Drevtjørn. Rennstart 18.45. (20 kr i startpengar for kvart lokalt renn/lagsmeisterskap–langrenn – gjort opp på avlutninga av skisesongen. NB! Ingen nedre eller øvre aldersgrense på lokale renn.)                                

VELKOMEN   I  LØYPENE   PÅ  DREVTJØRN !

Langrennsutvalet UIL

  • Ulvikaraennet

  • Funksjonærliste

  • Vaffelstekeliste

  • Vaffeloppskrift

Sundag 7 Frebuar


Ulvikarennet - fri teknikk


Påmelding via minidrett.


Rull til toppen