• Lengde

  Lengde

 • Høgde

  Høgde

 • Symjing

  Symjing

 • Fotball

  Fotball

 • Ski

  Ski

 • Terrengløp

  Terrengløp

 • Friidrett

  Friidrett

  Nye æresmedlemar i Ulvik IL – 2016


  Jørgen P. Lekve, Nils Rune Vambheim, Olav Kvåle og Asbjørn Børsheim

  Jørgen P. Lekve, Nils Rune Vambheim, Olav Kvåle og Asbjørn Børsheim


   
  På 90-årsfesten laurdag 22. oktober 2016 vart det utnemnd 4 nye æresmedlemar i Ulvik Idrottslag.
  Dei tre førstnemnde for stor dugnadsinnsats med oppbygging og vedlikehald av skianlegg gjennom lang tid. Olav Kvåle og Jørgen P. Lekve var med alt frå 1978/79 og bygde ljosløypa på Bergo – seinare var dei med og flytte løypa til Drevtjørn. Drevtjørn Ski- og Tursenter vart bygd i slutten av 80-åra og har vore rusta opp fleire gonger. Her har Nils Rune Vambheim lagt ned stor dugnadsinnsats dei siste 25 åra saman med Olav Kvåle og Jørgen P. Lekve.
  Olav Kvåle og Jørgen P. Lekve hadde og verv i langrennsutvalet i mange år. Nils Rune Vambheim var leiar i fotballgruppa i 4 år og sat i hovudstyret i Ulvik Idrottslag desse åra. Han har og vore trenar og oppmann i fotballgruppa i fleire år.
  Asbjørn Børsheim for stor innsats på det administrative plan og som instruktør/trenar dei siste 30 år. Han har hatt tillitsverv i laget samanhengande dei siste 25 år. 19 av dei 25 åra som medlem i hovudstyret – 2 år som leiar i trimgruppa, 7 år som leiar i hovudstyret og 10 år som leiar i skigruppa. Sit enno som medlem av langrennsutvalet. Som instruktør/trenar mest i langrenn, men har og hatt instruktør-/trenaroppgåver innan fotball og volleyball.
  Komiteen for utnemning av æresmedlemar var samansett av Jon Olav Heggseth (leiar), Odd Rolland og Kjartan Fjelde.  
           

  Generalsponsor

  Generalsponsor

  Hovudsponsor

  Hovudsponsor