• Lengde

  Lengde

 • Høgde

  Høgde

 • Symjing

  Symjing

 • Fotball

  Fotball

 • Ski

  Ski

 • Terrengløp

  Terrengløp

 • Friidrett

  Friidrett

  Trening og renn på Drevtjørn 2017

  Skigruppa sin aktivitet vinteren 2017:

  Familiekveld i ljosløypa kvar torsdag frå 5. jan.: kl. 18.30 – 20.00

  Varm saft, kaffi og vaflar i varmestova, leik og aktivitet etter eige ynskje for liten og stor. Det vert skiskule for dei minste (5–9 år + vaksne som ynskjer grunnopplæring) frå 5. jan-16. februar på torsdagar frå 18.30-19.30. Ansvarleg: Terje Hjartnes.
  • Langrennstrening på Drevtjørn (startar ved snø i løypa, sjå heimeside):
  • Måndagar (klassisk)               kl. 18.00–19.45 (3. klasse og eldre) Med varm saft!
  • Torsdagar (fri teknikk)           kl. 18.00–19.45 (3. klasse og eldre)
  • Hopptrening i 15-metersbakken på Drevtjørn:
  • Torsdagar                                  kl. 19.00–20.00 (alle aldrar). Her har me ein del utstyr for utlån.
  Trenarar langrenn: Haakon Innset og Ørjan Hjeltnes Trenar hopp: Odd Rolland NB! Kontakt Ørjan eller Haakon om det er behov for skyss!
  • Terminliste lokale renn på Drevtjørn 2017 :
  • Torsdag 19. januar        Telenorkarusell (klassisk) 
  • Torsdag 9. februar        Telenorkarusell (friteknikk)
  • Torsdag 2. mars             Telenorkarusell (skicross-friteknikk)
  • Laurdag 11. mars          Langrenn, Lagsmeistarskap (klassisk). Rennstart kl. 13.00
  • Kretsrenn 2017:  
  • Laurdag 28. januar – KM-Ulvikarennet (KM-klassisk) kl. 13.00
  • Sundag  29. januar – KM-Ulvikarennet (KM-friteknikk) kl. 13.00
  • NB!! Online påmelding  til karusellrenn på Ulvik IL si Facebookgruppe, seinast før kl. 17.00 på renndagen, kl. 11.00 for Lagsmeistarskap. Etterpåmelding seinast kl. 18.30 på Drevtjørn. Rennstart 18.45. (20 kr i startpengar for kvart lokalt renn/lagsmeisterskap–langrenn – gjort opp på avlutninga av skisesongen. NB! Ingen nedre eller øvre aldersgrense på lokale renn.)
  PS! Me tek med glede imot friviljuge som ynskjer å vera med som funksjonærar og hjelparar under den store KM-helga i januar. Rennet gjev og gode inntekter til Ulvik IL, noko som kjem alle medlemmar til gode. Gje ein lyd til Ørjan Hjeltnes eller Haakon Innset.                                    VELKOMEN   I  LØYPENE   PÅ  DREVTJØRN ! Langrennsutvalet UIL

  Generalsponsor

  Generalsponsor

  Hovudsponsor

  Hovudsponsor